Πρώτη αξιολόγηση της εφαρμογής iPrognosis από τους χρήστες: λειτουργική και χρήσιμη

Εννέα μήνες μετά την διάθεση της εφαρμογής iPrognosis, οι συνεργάτες του ερευνητικού έργου κυκλοφόρησαν ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης με σκοπό τη συλλογή σχολίων από τους χρήστες της εφαρμογής που θα καθοδηγήσουν […]